TOSYALI ONLINE

TOSYALI Holding; kuruluşundan bu yana değişimin, gelişimin ve rekabet üstünlüğünün, güçlü ve nitelikli insan kaynağı ile elde edilebildiğinin bilincindedir. Bu nedenle tüm faaliyetlerinde mükemmelliğin ve sahip olunan yüksek performansın değerinin artırılmasını ve geliştirilmesini ana ilke olarak benimsemiştir.

TOSYALI Holding; yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin tüm adaylara eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanır. Bu ilke; grubumuzda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden, eğitim ve geliştirme faaliyetlerine, ücret yönetiminden diğer yan haklar ile ilgili tüm insan kaynakları yönetim sistemlerinde ve süreçlerinde geçerlidir.

Başta üst yönetim olmak üzere, tüm çalışanlarımızın sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık olmaları, değişimi özümsemeleri ve değişime öncülük etmeleri fark yaratan özelliklerimizdendir. TOSYALI Grubunu bu noktaya getiren şirket kültürümüzün ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olmasıdır.